Ontstaan van de Anne Frankschool

In 1958 was het 13 jaar na de oorlog en door de geboortegolf van 1946 was het aantal aanmeldingen voor het openbaar MULO-onderwijs aan de Geurt Volkerschool aan de Mient dermate groot dat men zocht naar een uitwijkmogelijkheid voor twee eerste klassen. Dit werd gevonden in het schoolgebouw aan de Weesperstraat 87 waarbij men tevens mikte op een grotere doelgroep uit de omliggende wijk Escamp. Dat dit een goede keuze was bleek het jaar daarop toen er in 1959 met 3 eerste klassen gestart kon worden.  Omdat er tijdelijk een leerlingenstop voor de Mient gold, moesten zelfs de kinderen uit Loosduinen voor het openbaar onderwijs naar de Weespertraat.

Op 24 oktober 1960 stemt de gemeenteraad in met de vestiging van de zelfstandige openbare school voor MULO en HULO onder de naam Anne Frankschool. Dit werd pas in 1961 definitief van kracht.

De heer Uriot werd het eerste hoofd van de school en andere leraren van het eerste uur waren de heer Van Amelrooy, de heer Van Zeland, mevrouw Ten Klooster en mevrouw Van der Kamp. Na 1959 werd het lerarenkorps al snel uitgebreid met namen zoals de heer Heyl (Duits), de heer Spaans (tekenen),  de heer Verloove, de heer Kapteyn, de heer Roest (sport), mevrouw Sieders, en natuurlijk de heer Johan Cramer die in 1961 hoofd van de school werd. Dit was ook het jaar waarin de school losgemaakt werd en zelfstandig doorging onder de naam Anne Frankschool. In eerste instantie was er slechts sprake van MULO met de variaties A, A met wiskunde en B. De opleiding duurde formeel 4 jaar. Later werd een ULO stroming toegevoegd, daar kon men in 3 jaar het ULO-diploma halen. Ook was er sinds 1963 een HULO (Handels ULO) stroming mogelijk.

De eerste twee jaren waren nog duidelijk verbonden aan de Mient. Zo moest aldaar gebruik worden gemaakt van het handwerklokaal en voor sommige lessen. Je moest 6 dagen per week naar school, zij het dat je op zaterdag tot uiterlijk 12:30 uur les had. 

Dat een dergelijke snelle groei ook wel eens fout kon gaan bleek in 1960 toen een Belg, de heer Schram, werd aangenomen als leraar Frans. Daar waar de overige leraren gezag hadden en de orde konden handhaven, was dat iets wat deze goedaardige (Belgisch sprekende en rondbuikige) leraar niet kon. Het resultaat was dan ook een volledige chaos in de klas en voor vele leerlingen een grote achterstand met de franse taal. Hij is na enkele maanden met ziekteverlof vertrokken.

Mede door de baby-boom groeide het aantal klassen gestaag en bezette men uiteindelijk alle lokalen van het schoolgebouw. Er volgden diverse verbouwingen voor het realiseren van o.a. een natuurkunde lokaal. De school maakte een belangrijk deel uit van je leven, ook al omdat er diverse na-schoolse activiteiten waren zoals dansles in de gymzaal. Mocht je in die tijd iets meegemaakt hebben wat je ook graag op deze website zou willen vertellen dan gelieve dit te sturen aan de webmaster, << zie contact >>.

<<terug>>