BEELDEN

Mede door de diverse reunies en de dan ruimschoots aanwezige fotoalbums, is er een aardige verzameling ontstaan van oude foto's uit die schooltijd. Reeds eerder waren deze gedigitaliseerd en op een CD-ROM gezet. Omdat er steeds meer materiaal via diverse bronnen beschikbaar werd gesteld, is besloten om de beelden via het internet te publiceren. Daarbij is niet altijd van een optimale bron gebruik gemaakt. Mocht u voor bepaalde opnamen een serieuze belangstelling hebben dan kunt u middels een e-mail (zie onder CONTACT) verzoeken om een afdruk.

U vindt de foto's op http://annefrankmulo.mijnalbum.nl

<<klik hier>>

Top of Page